Plastic Moon

proces_2_minproces_4_minstalenkaart_1_min

Een groot percentage van de wereldbevolking bestaat uit wat wij Plastic-a-holics noemen: mensen die meer dan drie keer per dag plastic weggooien zonder zich bewust te zijn van de consequenties.

Wij willen mensen tonen dat ze zelf aan plastic upcycling kunnen doen, zodat ze het eigen afval als grondstof gaan zien en dit gaan gebruiken om nieuwe voorwerpen te creëren.  Om hiertoe te komen zullen we samen naar oplossingen zoeken en daarnaast de mogelijkheid bieden aan alle burgers om zelf op een eenvoudige manier mooie en creatieve voorwerpen te maken van dit afval plastic.  We willen een echte verandering in mentaliteit bekomen.

Het meeste plastic afval wordt nog steeds verbrand. Enkele bedrijven zijn zich al wel gaan toespitsen op het recycleren van plastic. Sommige van hen maken hier opnieuw voorwerpen uit, maar deze zijn meestal grijs door massaproductie en het proces hiervan staat te ver af van de burgers zelf.

Na een persoonlijke rondvraag blijkt dat de meeste ondervraagde Mechelaars niet weten waar de rode huisvuilzakken heen gaan en wat ermee gemaakt wordt. 

De meerwaarde van ons project bestaat er dan ook uit, dat we de burgers zelf de tools geven om actief iets nieuws te creëren, en dit op een milieubewuste manier. Wij willen hen tonen dat zij zelf kunnen bijdragen aan de afvalvermindering. Deelnemers zullen zelf hun creatief, unieke en kleurrijke voorwerpen maken. Minder afval in de vuilniszak is een gegarandeerd resultaat. Dus enerzijds werkt dit project op bewustzijn en sensibilisatie en anderzijds op concrete afvalvermindering.

Dit project zal hiervoor een buurtlaboratorium tot stand brengen waar plastic afval wordt gerecycleerd en aan upcycling wordt gedaan. We betrekken jeugd, buurtbewoners en verenigingen. Andere materialen onderzoeken hoort hier ook bij.

Wat materiaal betreft, werken wij voorlopig enkel met HDPE-plastic, code 2 beschreven als veilig. Voorbeelden zijn voeding (melkflessen), verzorging, kuisproducten, … 

Samen willen wij kennis opdoen en experimenteren om zo de meest energiezuinige- en ecologische systemen en toestellen te ontwikkelen die het mogelijk zullen maken plastic lokaal te gaan recycleren en upcyclen.

Enerzijds is er het publiek dat we gaan laten ‘doen’ en ‘beleven’. Door jong en oud te laten proeven van dit eenvoudige concept via de workshops kunnen zij familie, vrienden, stadgenoten, voorbijgangers, … inspireren en hun enthousiasme verder delen. Zo trachtten we een bewustwording en eventuele gedragsverandering te bekomen bij de Mechelaars.